SHORT BIOGRAPHY (ENGLISH)

VODA IS AN ORIGINAL TRIO FOUNDED IN 2014 IN KRAKÓW, POLAND BY GUITARIST&SINGER RADEK KOPEĆ. 

THE BAND ASSOCIATED WITH ROCK MUSIC QUICKLY SURPRISED THE AUDIENCE WITH THEIR DEBUT ALBUM ONERARE (AEDIFICIUM 2015). THE ALBUM INCLUDED COMPLEX, AMBITIOUS COMPOSITIONS (IE A STRING QUARTET HOOKING UP WITH MODERN CLASSICAL MUSIC) WITH UNCOMPROMISING ENERGY OF ROCK, SHOWED THE ARTISTIC HORIZON IN WHICH THE BAND WILL FOLLOW IN THE FUTURE. ONERARE MET VERY GOOD REVIEWS IN POLISH PRESS AND WAS HIGHLY ACCLAIMED BY AUDIENCE AND FANS. 

VODA CONFIRMED ITS STRONG POSITION ON THE MARKET WITH THE SECOND ALBUM AMPHIBIA (AEDIFICIUM 2019) WHICH MAINLY INCLUDES SONGS CREATED DURING NUMEROUS LIVE TOURS (SO FAR VODA PLAYED OVER 300 CONCERTS THROUGOUT THEIR NATIVE POLAND, SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC, LITHUANIA, GERMANY OR GREAT BRITAIN). 

DURING THE PANDEMIC VODA DID NOT GIVE UP AND DECIDED TO PERFORM FOR THEIR FANS SERIES OF ONLINE LIVE CONCERTS. ONE OF THEM – LIVE IN KRAKÓW SHOWED MUSICIANS IN A DIFFERENT ENTOURAGE (THEY PLAYED GRAND PIANO AND DOUBLE BASS ON SOME SONGS). IT WAS RECORDED AND RELEASED AS THIRD ALBUM – DOUBLE CD+DVD CALLED PARALLAXIS (AEDIFICIUM 2020).

IN 2021 AND 2022 THEY TOURED IN GERMANY, FRANCE, BELGIUM, HOLLAND, CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA AND LUXEMBOURG. AT THE END OF 2022 VODA

RELEASED BRAND NEW ALBUM – ENDORPHINUM AQUATUM WHICH IS BAND 3RD STUDIO ONE. THE ALBUM CONTAINS SONGS SUCH RATS!, 7LEAF CLOVER, OH, MY DIAMOND OR ANONYMUSE AND IT MET GREAT REVIEWS IN FOREIGN PRESS. 

THROUGHOUT WHOLE 2023 VODA PROMOTED THE ALBUM AT BIG TOUR IN EUROPE AND UK (HRH FESTIVAL SHEFFIELD, WATERLOO BLACKPOOL, CAVERN LIVERPOOL, TEMPLE OF ART AND MUSIC LONDON ETC.)

IN 2024 VODA CELEBRATES 10YEARS OF EXISTANCE WITH SERIES OF ANNIVERSARY CONCERTS IN EUROPE. WE ARE VERY HAPPY THAT THESE TEN YEARS VODA HAS BEEN ALWAYS COMMITTED TO ARTISTIC QUALITY WHILE BEING FAITHFUL TO IMPROVISED ROCK MUSIC. THIS IS THE BASIS OF THE TRIO’S ARTISTIC SEARCH AND IT’S TRADEMARK IN 2024.


BIOGRAFIA (POLSKI)

VODA TO TRIO ZAŁOŻONE W KRAKOWIE PRZEZ GITARZYSTĘ RADKA KOPCIA.

ZESPÓŁ KOJARZONY Z MUZYKĄ ROCKOWĄ SZYBKO ZASKOCZYŁ SŁUCHACZY SWYM DEBIUTANCKIM KRĄŻKIEM ONERARE (AEDIFICIUM 2015). ALBUM, KTÓRY ZAWIERA ROZBUDOWANE, AMBITNE KOMPOZYCJE (NP KWARTET SMYCZKOWY ZAHACZAJĄCY O WSPÓŁCZESNĄ AWANGARDĘ KLASYCZNĄ) CECHUJĄCY SIĘ ZARAZEM BEZKOMPROMISOWĄ ENERGIĄ ROCKA, UKAZAŁ ARTYSTYCZNY HORYZONT, W KIERUNKU KTÓREGO ZESPÓŁ BĘDZIE PODĄŻAŁ W PRZYSZŁOŚCI. ONERARE ZEBRAŁ BARDZO DOBRE OPINIE W PRASIE ORAZ WŚRÓD PUBLICZNOŚCI I FANÓW.

VODA POTWIERDZIŁA SWĄ MOCNĄ POZYCJĘ NA RYNKU ALBUMEM AMPHIBIA (AEDIFICIUM 2019), TEN W WIĘKSZOŚCI ZAWIERAŁ UTWORY SKOMPONOWANE PODCZAS LICZNYCH TRAS KONCERTOWYCH (DOTYCHCZAS VODA ZAGRAŁA PONAD 300 KONCERTÓW W RODZIMEJ POLSCE, SŁOWACJI, CZECHACH, LITWIE, NIEMCZECH, NIDERLANDACH, BELGII ORAZ WIELKIEJ BRYTANII.

PODCZAS PANDEMII ZESPÓŁ NIE DAŁ ZA WYGRANĄ I ZDECYDOWAŁ SIĘ ODBYĆ SERIĘ KONCERTÓW ONLINE. JEDEN Z NICH, ZAGRANY W DWORKU BIAŁOPRĄDNICKIM PRZEDSTAWIŁ MUZYKÓW W CZĘŚCIOWO ODMIENNYM INSTRUMENTARIUM (FORTEPIAN, KONTRABAS). ZOSTAŁ ON NAGRANY I WYDANY JAKO TRZECI, PODWÓJNY CD+DVD PARALLAXIS (AEDIFICUM 2020).

W LATACH 2021 I 2022 TRIO GRAŁO TRASY W NIEMCZECH, FRANCJI, BELGII, CZECHACH, SŁOWACJI, HOLANDII I LUXEMBURGU. 

POD KONIEC ROKU 2022 UKAZAŁ SIĘ TRZECI STUDYJNY ALBUM ENDORPHINUM AQUATUM, KTÓRY ZAWIERA TAKIE KOMPOZYCJE JAK RATS!, 7LEAF CLOVER, OH MY DIAMOND I AN ANONYMUSE.

PRZEZ CAŁY ROK 2023 TRWAŁA TRASA PROMUJĄCA WYDAWNICTWO W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH EUROPY. KONCERTY M.IN. NA FESTIVALU HRH PROG W SHEFFIELD, THE MUSICIAN W LEICESTER, WATERLOO W BLACKPOOL, CAVERN W LIVERPOOL, CZY  TEMPLE OF ART AND MUSIC W LONDYNIE.

W 2024 VODA ŚWIĘTUJE SWOJE 10TE URODZINY GRAJĄC SPECJALNE KONCERTY W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH EUROPY. TO JUŻ DZIESIĘĆ LAT ODDANIA JAKOŚCI ARTYSTYCZNEJ PRZY WIERNOŚCI ROZIMPROWIZOWANEJ MUZYCE ROCKOWEJ.  STANOWI TO PODSTAWĘ POSZUKIWAŃ ARTYSTYCZNYCH I POZOSTAJE ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM ZESPOŁU W ROKU 2024.