BIOGRAPHIA

ENGLISH

2014 – 2015 – THE START

Voda was founded on 27th of February 2014 in Kraków. After few months Radek Kopeć and Łukasz Piekarniak (dr) found bassplayer Sonia Zaucha who appeared to be available so she joined the band. Line up seemed to be complete, despite no assumptions that it would be a trio. Radek took over the singers’ duties.
During the first year of activity Voda wasn’t focused on conquering of music show buisiness but focused on friendly rehearsals and played just TWO concerts in first 12 months.
In winter 2014 Voda parted its ways with Łukasz, Piotr Skrzyński became a new drummer, also after few weeks Sonia left and she was replaced by Michał Marzec, who joined the band in april 2015.

2015 – ONERARE DAYS

The good atmosphere of this brew caused an idea of recording an EP, which , at the instigation of Magda Bożyk – Voda friend, turned into the implementation of the debut album
At the end of July recording session began at Gorycki & Sznyterman with Jarosław Baran as sound engineer (he worked with Paradise Lost, Fear Factory etc.) . During the session Voda guys decided to invite some album guests (Ada Kwaśniewicz – violin, Magda Bożyk – singer and Marcin Dyjak on augmented harmonica.

POLSKI

2014 – 2015 POCZĄTEK

Voda została założona dokładnie 27.lutego w Krakowie.
Po krótkich poszukiwaniach Radek Kopeć, wraz z Łukaszem Piekarniakiem dokoptował Sonię Zauchę. Skład wydał się kompletny pomimo braku wcześniejszych założeń, że zespół ma działać jako trio. Obowiązki wokalisty przejął Radek Kopeć.
Przez pierwszy rok aktywności VODA nie była skoncentrowana na podbijaniu rynku muzycznego, ale skupiała się na przyjacielskich próbach (zagrała w tym czasie jedynie dwa koncerty).
Zimą 2014 drogi zespołu i Łukasza rozeszły się. Nowym perkusistą  z końcem lutego 2015 został Piotr Skrzyński, natomiast po kilku tygodniach miejsce Soni zajął Michał Marzec, który dołączył do zespołu w kwietniu 2015 roku.

2015 – DNI ONERARE

 Dobra atmosfera nowej mieszanki personalnej zaowocowała pomysłem nagrania płyty EP, która za sprawą Magdy Bożyk przerodziła się w ideę nagrania długogrającego albumu.
W końcu lipca w studio Gorycki&Sznyterman rozpoczęła się sesja pod okiem, a raczej uchem Jarosława Barana (pracował wcześniej m.in z Paradise Lost, Fear Factory etc.). Muzycy Voda zdecydowali się zaprosić do studia Adę Kwaśniewicz – skrzypce, Magdę Bożyk – vocal oraz Marcina Dyjaka –harmonijka o stroju zwiększonym.
In addition to premiere songs, sometimes arranged on the fly (Phew, Like Venus to Mars) in the studio there were recorded some older Radek’s songs too. The recording period was very busy due to the commitments of other projects of Voda musicians (about 50 live shows during the session time, therefore, for natural reasons the name ONERARE (from Latin word: overload) seemed pretty adequate and conveying the power of this disc. Onerare album was promoted by Tame the time single and video (Bzoyk Productions). It’s premiere took place on 21st of September. Whole album was released on 15th of October 2015 by Aedificium label. Very solid digipack with 24 booklet was great debut release. The album got very good reviews in music press and was highly acclaimed by the audience too.
First Onerare concerts STARTED on the very next day after premiere, in Kraków and Bochnia, both included special guests ( Magda Bożyk, Marcin Dyjak, Paweł Korta and the others).
Until the end of the year album was promoted in the media with Just few several live shows.
 

2016 eXTENSIVE TOURING

A real tour started at the end of february 2016 while the group intensively and consistently visited various parts of the country. In the meantime Bzoyk Productions published another video off ONERARE which was S.O.S. (feat. Marcin Dyjak) with Marta Przerada’s main role.
 
Oprócz utworów premierowych, czasami aranżowanych na bieżąco w studio (Phew, Like Venus to Mars) nagrano również dwie starsze kompozycje Radka Set you free, Trojan. Okres nagrania był dość intensywny z powodu zobowiązań  każdego muzyka   (50 koncertów letnich), zatem z naturalnych przyczyn nazwanie płyty ONERARE (z łaciny „przeciążenie”) było trafione i podkreśliło moc tego krążka. Onerare promował singiel Tame the time wydany 21. września 2015 wraz z video zrealizowanym przez Bzoyk Productions.
Debiutancka płyta ukazała się w sklepach 15.10.2015. nakładem Aedificium. Pięknie wydany digipack z 24 stronnicową książeczką dodał rangi przedsięwzięciu, co do dziś stanowi nie lada gratkę. Debiut zdobył bardzo dobre noty w specjalistycznych mediach, a co najważniejsze spodobał się powiększającej się od tego momentu publiczności. Pierwsze koncerty Onerare rozpoczęły się nazajutrz, 16.X. Zespół promował debiut w rodzinnym Krakowie oraz zaprzyjaźnionej Bochni, (obydwa wraz z zaproszonymi gośćmi ( Magda Bożyk, Marcin Dyjak, Paweł Korta i inni).
Do końca roku trwała promocja w mediach oraz na koncertach.

2016 INTENSYWNE TRASY

Prawdziwa trasa koncertowa rozpoczęła się w lutym 2016. Kiedy zespół  przemierzał coraz to nowsze obszary kraju Bzoyk Productions opublikowało kolejne video z płyty ONERARE, którym był S.O.S. (feat. Marcin Dyjak) z główną rolą Marty Przerady.
In April 2016 VODA toured with Tom Quayle – jazz fusion guitar virtuoso (as his backing band). Also, for the first Time in their history musicians toured Czech Republic (May 2016).
Second part of the year brought another highlights – Festival Kielce Rockują (billed with Polish supergroup Nurt, Martin Turner’s Wishbone Ash and Dutch legend Focus. VODA visited venues at Eastern Part, Lower Silesia, Greater Poland and Germany. For the first time in a history Voda organized (legendary by now) concert Vigilia Voda+Friends.

2017 – 2018 aMPHIBIA LINE UP 

2017, started with a special charity concert on the train that was speeding with 160km/h. It was a very succesful year, however  brought another two changes of the line up. First of all, in may Piotr Skrzyński had move from Kraków, therefore he left the band. He was replaced by Michał Obrok. Few months later, after summer shows Dawid Wołczasty took up Michał Marzec’s duties, just in time to play quite a big autumn tour – Podlasie, Mazury, Silesia and centre of Poland
In december Voda published 2. premiere songs live – during the streaming from their rehearsal room. New songs were Powerfool and Nine Lives.
The musicians continued to work on new material and performed live for the next months. In April they visited Lithuania, In May Radek played along with several thousand guitarists at Wrocław’s main square Thanks Jimi Festival, while whole line up later on played at concert studio in Radio Lublin. Summer abounded in festivals, open airs (incl. Rock, Blues & Motorcycles Festival, Vincentiada and Rock Noc (with Polish punk legend KSU).
In Autumn ’18 the decision was made and VODA began preparations for crowdfunding (just after december concert in Slovakia) ending 2018 with another edition of Vigilia Voda+Friends.
AMPHIBIA
The work on Amphibia album took place in Psychosound Studio in Kraków. Szymon Aleksander Piotrowski, soundengineer supervised the session, while the mastering of the album was made by Magdalena Piotrowska.
W kwietniu 2016  VODA koncertowała jako zespół towarzyszący na trasie wirtuozowi gitary fusion Tomowi Quayle, zaraz potem po raz pierwszy odbyła trasę po Czechach (Maj 2016). Druga część roku przyniosła kolejne sukcesy – udział zespołu na festiwalu Kielce Rockują (razem z polskim Nurtem, Wishbone Ash Martina Turnera oraz legendą progresywnego rocka – holenderskim Focus. VODA również przemierzyła wschodnią część kraju (razem z Łukaszem Piekarniakiem, który na dwa miesiące zastąpił Piotrka), Dolny Śląsk i Mazowsze oraz zagrała w Niemczech. Na koniec roku po raz pierwszy zorganizowano (legendarny już teraz) koncert Vigilia Voda+Przyjaciele w przedostatni tydzień grudnia.

2017 – 2018 SKŁAD AMPHIBIA 

Rok 2017 rozpoczął się specjalnym, charytatywnym koncertem w pociągu rozpędzonym do 160km/h, to był naprawdę dobry rok, który jednak przyniósł kolejne zmiany składu. Najpierw, po koncercie na Maratonie Krakowskim odchodzi Piotr Skrzyński (wyjechał na stałe z Krakowa). Zastąpił go Michał Obrok, debiutując 2. tygodnie potem na koncercie  w Poznaniu. Chwilę później, we wrześniu Michała Marca zastąpił Dawid Wołczasty, który od razu wyruszył z  zespołem w trasę obejmującą Podlasie, Mazury, Śląsk i centralną Polskę.
W grudniu VODA opublikowała podczas streamingu DWIE premierowe kompozycje – Powerfool i Nine Lives.
Muzycy kontynuowali pracę nad nowym albumem dając nieustannie koncerty. W kwietniu 2018  odbyli trasę na Litwie. W maju Radek wystąpił na scenie wrocławskiego rynku wraz z tysiącami gitarzystów podczas Thanks Jimi Festival, natomiast cały skład pojawił się na koncercie w studio koncertowym Radio Lublin. Lato owocuje w festiwale na świeżym powietrzu,
VODA była obecna m.in na Rock, Blues i Motocykle w Łagowie Lubuskim,  Vincentiadzie w Przemyślu czy Rock Nocy (gdzie grała z KSU).
Jesienią 2018 zapadła decyzja o wejściu do studia, a co za tym szło – akcji crowdfundingowej związanej z nowym albumem zepołu VODA. Koncertowo  – zakończył on rok występami na Słowacji oraz oczywiście następną edycją specjalnego Vigilia Voda+Przyjaciele.
AMPHIBIA
Prace nad albumem Amphibia rozpoczęły się w studio Psychosound w Krakowie zaraz po Świętach. Szymon Aleksander Piotrowski, realizator studia został odpowiedzialny za sesję, podczas gdy masteringiem zajęła się potem Magdalena Piotrowska.
Like the first album, all of the prepared tracks for AMPHIBIA were recorded live but this time there were not many overdubs on it. After New Year’s Eve Radek continued with guitars, Rhodes, Piano and Vocals. In the meantime it turned out that Voda and David’s paths must diverge. Radek finished recording himself, playing all the backing vocals and acoustic piano. The date of release was set for 5th Voda birthday which falls on 27th of february. Due to the fact that Voda was a duo at the time all arranged concerts before Amphibia premiere were played by Radek&Michał acoustically whilst the premiere ones were performed with hired bass player Marcin Gontarz.

2019 AMPHIBIA ON TOUR 

Amphibia was promoted by Turnin’ Around single (Bzoyk Productions 13.02.2019). Video was recorded in suburbs of Kraków. This time much more radio stations were interested and aired it.
After 4 Amphibia concerts Voda decided to get on with Mikołaj Spendel as a new bassplayer, who, since then, became an official member of the group. He appeared on new Real video – which was made by friends and fans of the band (Bzoyk Productions) and which was published at the end of March 2019.
Voda got offered to play at Cambridge Rock Festival in England as the first band from Poland in  festival’s history, as a result of positive decision Voda scheduled summer tour in United Kingdom, yet earlier, in May they showed up at South, attended Thanks Jimi Festival (Radek&Mikołaj), Podlaski Blues Marathon in Białystok and many other stages. In July Radek also won prize for the best guitarist and singer of the 13th Wielki Ogień Festival in Ostrowiec Świętokrzyski.
Concerts in UK were a great success, Voda achieved new audience and new force for building up fresh circumstances. In august Voda published new video done completely by a young artist Antonina Bożyk.
It was Modern D-grayed (Bzoyk Productions).
Przed Sylwestrem zostały skończone wszystkie podstawowe nagrania sekcji wraz z pojedynczą gitarą, czyli ścieżki live. Już w Nowym Roku Radek dogrywa gitary, Piano Rhodes oraz vocale. W międzyczasie okazuje się, że drogi muzyków i Dawida muszą się rozejść. Radek kończy płytę sam nagrywając chórki i akustyczne pianino. Wydanie płyty zostało ustalone na 5.tą rocznicę założenia zespołu Voda co przypada na 27.lutego. Biorąc pod uwagę, że zespół działał bez basisty, zakontraktowane koncerty przed premierą odbyły się w wersjach akustycznych (gitara/instrumenty perkusyjne. Na koncerty premierowe płyty Amphibia został wynajęty basista Marcin Gontarz.

2019 AMPHIBIA W TRASIE 

Amphibia (podobnie jak debiut nazwana po Łacinie) była promowana przez single&video Turnin’ Around (Bzoyk Productions) 13.02.2019. Tym razem utwór prezentowało już znacznie więcej rozgłośni radiowych.
Album ukazał się 27.02.2019
nakładem wydawnictwa Aedificium – (tak jak debiut) w efektownym digipack wraz z 24.stronnicową książeczką z grafikami autorstwa Dawida Czubaka. Po 4.koncertach  Amphibii (Warszawa, Białystok, Gostynin i Bochnia) Voda zdecydowała się na stałą wspópracę z nowym basistą Mikołajem Spendlem, który zasilił zespół pod koniec marca – dogrywał już z zespołem fragment do kolejnego video REAL – kręconego przez przyjaciół i fanów (28.03.2019 Bzoyk Productions). Mniej więcej w tym czasie Voda dostaje ofertę występu na Cambridge Rock Festival w Wielkiej Brytanii, jako pierwszy zespół z Polski w kilkunastoletniej historii festivalu! Przyjęta oczywiście propozycja przeradza się w trasę po UK, natomiast wcześniej jeszcze zespół wystąpił na Thanks Jimi Festival (Radek&Mikołaj), Maratonie Bluesowym  w  Białymstoku i na innych scenach. W lipcu ponadto Radek wygrywa nagrodę dla najlepszego gitarzysty i wokalisty 13.festivalu Wielki Ogień w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Koncerty w Wielkiej Brytanii okazują się wielkim sukcesem. Voda zyskała nowych fanów oraz dobrą energię do budowania przyszłych okoliczności koncertowych. W sierpniu,  zaraz po powrocie do kraju opublikowano nowe Video autorstwa młodej i utalentowanej autorki  Antoniny Bożyk do trzeciego utworu z płyty AMPHIBIA Modern D-grayed (Bzoyk Productions).
 After short holiday musicians performed at the lowest stage in Europe (320meters beneath the ground levels – being guest of their friends Highway Blues Band, who celebrated its 18th year of career. Then they performed in Nowy Sącz, Krosno, Białystok, Łomża, Warsaw, Poznań, Szczecin and many more. There were 3 concerts at the end of the year – two in Slovakia and the very last one as usually – Vigilia Voda+Friends – this time with special appearance of Magda Bożyk, Antek Krupa and many other great guests.

2020 – PARALLAXIS

2020 year marked VODA 6th anniversary. It started with some acoustic performances (with Mikołaj on double bass and Radek on grand piano and the guitar of course), then national Charity concert called Wośp. In February, just before their Birthday Party (29th of february) Voda announced Michał Obrok’s departure making february concert HIS LAST ONE . In march Voda  confirmed the name of the new drummer.
It was a great surprise when it turned out that Łukasz Piekarniak returned to VODA.
DUE TO DIFFICUILT WORLDWIDE SITUATION SPRING/SUMMER TOUR DATES had to be postponed or cancelled.
VODA found other way to get to their fans.
In April and May they would set up 4 live stream performances, also in the meantime they played private concert in Zakopane
and prepared great event that took a place in Kraków CULTURAL CENTRE Dworek Białoprądnicki on 26th of June.
It was called Parallaxis
SPECIAL CONCERT, AIRED ONLINE WAS FILMED WITH 5 CAMERAS AND RECORDED LIVE, FOR THE FIRST TIME FANS COULD LISTEN TO BRAND NEW SONG CALLED No other way.
VODA  decided to release that sought after concert  as a live album later the same year.
In July VODA played very succesful performance at Kiełpiniec Blues Festival.
Straight after the concert they were invited for next year’s edition too!
Most of august 2020 Radek Kopeć spent in Croatia recording and performing solo acts (Trogir, Zedno, Split etc.)
In September THE BAND toured in Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski,  Poznań and Szczecin. Then in Kraków Radek and Łukasz worked on new Parallaxis mixes with Michał Korpanty.
In october, just before Parallaxis album premiere Voda announced departure of Mikołaj. Parallaxis was released on 4.11.20 by Aedificium. Double (CD+DVD) album which consists of thirteen Radek Kopeć&band songs in well improvised versions (DVD has one (guitar version of Nine Lives) bonus. Since DVD is not that popular anymore Parallaxis was announced as Last Dvd on earth.
 Last VODA live appearance in 2020 was obviously Vigilia Voda+Friends which had to be online this time. With Robert Sadowski as the special guest trio jammed for a while, also revealed another new song called ANONYMUSE.

2021 – EUROPEAN TOUR & RECORDS

First VODA concert in 2021 took place at WOŚP filmed and aired on 31.01.21. As special guests –  this time the band invited Kasia BOBIK and ROBERT SADOWSKI (again).
From march until july 2021 the band played with Marek Balcerzak and this line-up performed only 3. times – at Kontrast in Sochaczew, Rzym at Brzesko and Rock Night Fest at Kędzierzyn- Koźle. 
Week after Rock Night, In July,  Radek performed with new musicicans (Private Party at Ostrołęka) and KIEŁPINIEC BLUES FESTIVAL (it was played with Bobo Ryszewski and Andrzej Kubacki). Last july tour concert in Mszana Dolna was played acoustically with Magda Bożyk as a special guest.
At the beginning of October Radek with MICHAŁ MARZEC and Piotr Skrzyński prepared for series of concerts in EUROPE
so later on Voda went for an European tour that included Germany, Nederlands and Belgium.
The tour was a great success and the band was invited for further performances in next year.
After that, in Poland Radek performed two ACOUSTIC concert with in KiełPINIEC and BIAŁYSTOK, he was emerged by Piotr KoS on percussion and some special guests – Witek Radomski and Tomek Zielik.
 

 

26/10/2021
 VODA

vodatrio.pl

 
Po krótkich wakacjach muzycy pojawiają się na najniżej położonej w Europie scenie – 320 metrów pod ziemią, w Zabrzu, gdzie występują na urodzinowej imprezie muzycznej przyjaciół z Highway Rock Blues Band. Następnie występują w Nowym Sączu, Krośnie, Białymstoku, Łomży, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie oraz Bratysławie i Zvoleniu na Słowacji. Rok kończą w Krakowie, klasycznie koncertem Vigilia Voda+Przyjaciele,  na którym pojawia się tym razem Magda Bożyk, Antoni Krupa i inni wspaniali goście.

2020 – PARALLAXIS

Rok 2020 VODA zaczęła od akustycznych koncertów z Mikołajem na kontrabasie i Radkiem na fortepianie/gitarze (m.in. Wośp. W lutym, tuż przed urodzinowym party zespół ogłosił odejście Michała Obroka, koncert ten był jego ostatnim w składzie.
Dużą niespodzianką dla fanów zespołu był fakt powrotu Łukasza Piekarniaka do VODY, natomiast z powodu sytuacji na świecie wiele koncertów zespołu musiało zostać odwołanych, bądź przeniesionych na przyszłość. Zespół nie dał za wygraną, postanowił się sprzeciwić losowi, zorganizował szereg koncertów online transmitowanych z własnej salki prób, a po kilku tygodniach i koncertach skontaktował się z Dworkiem Białoprądnickim, którego dyrekcja bardzo chętnie przystała na propozycję organizacji koncertu wyjątkowego – koncertu Parallaxis.
Specjalnie zaaranżowany koncert, przy użyciu fortepianu, kontrabasu i drugiej gitary, (na której gra Łukasz Piekarniak) odbył się 26. czerwca na sali kominkowej Dworku i był transmitowany online,
natomiast ideą zespołu było nagranie go audio i wydanie w formie CD i DVD, co ustalono na 4.11.2020.
W pierwszym tygodniu po zwolnieniu restrykcji koncertowych VODA od razu wystąpiła w Zakopanem, zaraz potem pojechała na Kiełpiniec Blues Festival (gdzie dosłownie po występie zostali zaproszeni na edycję w 2021 roku).
Większość sierpnia Radek Kopeć spędził w Chorwacji nagrywając i występując solo (Trogir, Zedno, Split etc.).
Wrzesień był również koncertowy – trio  wystąpiło w Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Poznaniu i Szczecinie, następnie Radek i Łukasz wraz z Michałem Korpantym rozpoczęli pracę  nad mixami Parallaxis. Zaraz przed listopadową premierą krążka muzycy ogłosili odejście Mikołaja od zespołu. Parallaxis ukazał się 4.11.2020 oczywiście nakładem Aedificium.  Podwójny (CD+DVD) album zawiera 13. kompozycji Radka Kopcia i zespołu w rozimprowizowanych wersjach. Jakoże DVD nie jest popularne już zbytnio – wydanie ogłoszone zostało ostatnim DVD na świecie. 
Zakończeniem roku 2020 była naturalnie Vigilia Voda+Przyjaciele, która musiała odbyć się online. Z Robertem Sadowskim jako gościem specjalnym wieczoru VODA pojamowała, zagrała Real oraz po raz pierwszy zaprezentowała publicznie najnowszą kompozycję zapowiadającą 4.ty album, utwór ANONYMUSE.

2021 – TRASA EUROPEJSKA I NOWE NAGRANIA

Pierwszym występem trio w 2021 był koncert na WOŚP sfilmowany i upubliczniony podczas finału akcji 31.01.21. Specjalnymi gośćmi byli
KASIA BOBIK i ponownie ROBERT SADOWSKI. Od marca do lipca 2021 VODA odbywała próby z Markiem Balcerzakiem. Ten skład zagrał jedynie 3 koncerty – w klubie Kontrast w Sochaczewie, Rzymie w Brzesku oraz Rock Nocy w Kędzierzynie-Koźlu.
Tydzień po Rock Nocy Radek występował z nowymi muzykami. Na Kiełpiniec Blues Festival 2021 skład VODA zasilili Bobo Ryszewski oraz Andrzej Kubacki. Ostatni koncert trasy lipcowej to akustyczne granie w Folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej, na którym gościnnie występuje Magda Bożyk.
Na początku października Radek wraz z
Michałem Marcem i Piotrem Skrzyńskim
(a więc składem Vody z płyty Onerare) przygotowują się i wyruszają w trasę obejmującą NIEMCY, NIDERLANDY i BELGIĘ. Trasa jest wielkim sukcesem, zespół jest zaproszony na kolejne występy w tych częściach Europy. Po powrocie do kraju Radek występuje na dwóch akustycznych koncertach w Kiełpińcu i Białymstoku. Na obydwu dołącza do niego Piotr Kos oraz gościnni muzycy Witek Radomski i Tomek Zielik. 
26/10/2021
 VODA

vodatrio.pl